Rozpočet

Rodinný rozpočet je plán finančného hospodárenia domácnosti. Vytvorenie rodinného rozpočtu umožňuje získanie kontroly nad finančnou situáciou rodiny a zníženie rizika jej zbytočných výdavkov a zadlžovania sa.

Princíp R. R. - zistenie a zapísanie všetkých príjmov a výdavkov rodiny.

Fázy tvorby rodinného rozpočtu:

 • prehľad všetkých príjmov
 • zoznam výdavkov
 • porovnanie príjmov a výdavkov
 • prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov
 • aktualizovanie rozpočtu
PRÍJMY: mzda, dôchodok, sociálne dávky, výživné, výnos z prenájmu, výhra, prémia.

VÝDAVKY: nájomné, splátky, hypotéka, úver, poistenie, koncesionárske poplatky,elektrina, plyn, kúrenie, voda, potraviny, drogéria, lieky, oblečenie, obuv, údržba domácnosti, krúžky, škola, dovolenka....

Porovnanie príjmov a výdavkov:

Ak je príjem väčší ako výdavky môžeme zvýšiť finančnú rezervu.

Ak sú výdavky väčšie ako príjem, snažíme sa znížiť výdavky, hľadáme ďalší príjem. Prehodnotíme a prispôsobíme výdavky.

Aktualizáciu rozpočtu realizujeme mesačne, polročne, ročne.Peniaze a práca

Hospodárnosť - znamená robiť veci úsporne, účelne. Je to snaha k minimalizácii vynaložených zdrojov, najmä finančných zdrojov. Človek rozdeľuje čas, peniaze, majetok tak, aby dosiahol maximálne uspokojenie.

Peniaze a práca:

- najčastejšie využitie peňazí - výmena za tovar

 • peniaze daného štátu sa označujú ako mena
 • peniazmi oceňujeme tovar a služby
 • jednotka na meranie hodnoty vecí
 • uchovávateľ hodnoty.
Mena Slovenskej republiky je euro. Slovensko je členský štát EU, je členom eurozóny od 2009. Predchádzajúca mena bola slovenská koruna.

Štáty eurozóny: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko.

Štát s inou menou: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko.

Bankovky:

 • sedem  nominálych hodnôt
 • motív na bankovkách je rovnaký v celej eurozóne
 • architektonické štýly (okná, brány, mosty) siedmych období európskej kultúry
 • eurocenty - 1 euro = 100 centov
euromince - 8 hodnôt - spoločný  rub

                    - lícna strana - národná strana daného štátu

Ochranné prvky eurobankoviek:

- hmatom - reliéfna tlač

- pohľadom - vodoznak, ochranný prúžok, sútlačová značka, obraz hologramu

 - rub - zlatistý pruh, opticky premenlivá farba.Želania, potreby, peniaze

POTREBA - je pocit nedostatku niečoho, ktorý nás núti, aby sme nedostatok odstránili.

Delenie potrieb: 

Základné: (fyziologické) sú pre človeka nenahraditeľné. Bez ich pravidelného uspokojovania sa nezaobíde, nemohol by prežiť. Napr. spánok, jedlo, pitie, teplo, strecha nad hlavou.


Ostatné: sú tie, bez ktorých by človek prežil.

- potreba bezpečia, istoty, zásoby,

- potreba patriť do skupiny, mať svoje miesto (láska, prijatie, akceptácia), rodina, priatestvo.

 • ak sú nižšie potreby uspokojované, nastupuje potreba byť považovaný za hodnotného - sebou, aj okolím (úcta, uznanie, nezávislosť, prestíž, zodpovednosť, úspech)
 • potreba rastu, zlepšovania sa, spokojnosť so sebou (sebarealizácia, rozvíjanie sa, morálka, riešenie problémov)
 • potreba kultúrnych hodnôť (tvoriť, vnímať harmóniu, krásu, pravdu, poznanie).